Sony


-9%

Android Tivi Sony 4K 65 inch 65X7500H

32,500,000 đ 29,500,000 đ
-10%

Android Tivi Sony 4K 55 inch 55X7500H

20,000,000 đ 18,100,000 đ
-13%

Android Tivi Sony 4K 49 inch 49X7500H

18,400,000 đ 16,000,000 đ
-12%

Android Tivi Sony 4K 43 inch 43X7500H

14,500,000 đ 12,700,000 đ
-10%
-24%

Android Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X8000G

13,500,000 đ 10,200,000 đ
-27%

Android Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X8000G

16,900,000 đ 12,300,000 đ
-13%

Android Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X8000G

20,500,000 đ 17,800,000 đ
-6%

Android Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X8000G

29,800,000 đ 28,000,000 đ
-10%

Android Tivi Sony 4K 75 inch KD-75X8000G

39,000,000 đ 35,000,000 đ
-5%
-5%

Smart Tivi Sony 4K 43 inch KD-43X7000G

12,100,000 đ 11,500,000 đ
-5%

Smart Tivi Sony 4K 49 inch KD-49X7000G

14,300,000 đ 13,600,000 đ
-3%

Smart Tivi Sony 4K 55 inch KD-55X7000G

15,900,000 đ 15,400,000 đ
-3%

Smart Tivi Sony 4K 65 inch KD-65X7000G

23,800,000 đ 23,000,000 đ

Hỗ trợ trực tuyến

Tin tức mới nhất

086 744 0238